POSTCROSSING

Serie MP1080
Data emiterii 23 Iunie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 120.000
Preț, MDL 11,00
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”