POSTCROSSING

Serie MP1080
Data emiterii 23 Iunie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (5x2)
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj 120.000
Preț (MDL) 11,00
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”