Domnitorii Moldovei (III)

Serie PPZ0082
Data emiterii 25 Decembrie 1997
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 13,00
Machetator Simion Zamșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă