Domnitorii Moldovei (III)

Serie PPZ0082a
Data emiterii 25 Decembrie 1997
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 8,55
Machetator Simion Zamșa
Legătură coliță, ilustrată maximă