Domnitorii Moldovei (III)

Serie IM0007-0013
Data emiterii 25 Decembrie 1997
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj câte 1000 de fiecare
Preț (MDL) 26,65
Machetator Simion Zamșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”, plic ”Prima zi” (coliță)