Domnitorii Moldovei (III)

Serie MP0287-0292
Data emiterii 25 Decembrie 1997
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,32x46,00
Preț, MDL 100,00
Machetator Simion Zamșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă
Seria este compusă din 6 mărci și o coliță:
 
  1. MP0287: Petru Şchiopul (1574-1577, 1578-1579, 1582-1591). Domn numit “Pǎrinte al boierilor”. A contribuit la propagarea catolicismului în Moldova, dorind foarte mult sǎ obținǎ și tronul Poloniei.

 

  1. MP0288: leremia Movilǎ (1595-1606). A obținut tronul cu sprijinul polonezilor, mai târziu fiind recunoscut și de turci ca domn al Moldovei, cu condiția sǎ plǎteascǎ regulat tributul.

 

  1. MP0289: Ştefan Tomșa (1611-1615, 1621-1623). A încercat sǎ îngrǎdeascǎ amestecul marii boierimi în politica statului cu care a avut conflicte permanente. A murit executat la Lvov de poloni.

 

  1. MP0290: Radu Mihnea (1616-1619, 1623-1626). Domn pașnic și iubitor de culturǎ. Ridicǎ mǎnǎstirea Radu-Vodǎ în București. Aduce mulți învățați greci în țarǎ, lucru care a produs o reacție din partea boierilor.

 

  1. MP0291: Miron Barnovschi Movilǎ (1626-1629, 1633). Om evlawios și darnic, înalțǎ strǎlucite clǎdiri și biserici: la lași – biserica Sfântul loan, în Bucovina – biserica Barnovschi.

 

  1. MP0292: Bogdan Orbul (1504-1517). Fiul lui Ştefan cel Mare. Urmeazǎ politica tatǎlui sǎu de consolidare a țǎrii.