Domnitorii Moldovei (III)

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (5x2)
Data emiterii 25 Decembrie 1997
Serie MP0287-0292
Format (mm) 27,32x46,00
Preț (MDL) 100,00
Machetator Simion Zamșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă
Seria este compusă din 6 mărci și o coliță:
 
  1. MP0287: Petru Şchiopul (1574-1577, 1578-1579, 1582-1591). Domn numit “Pǎrinte al boierilor”. A contribuit la propagarea catolicismului în Moldova, dorind foarte mult sǎ obținǎ și tronul Poloniei.

 

  1. MP0288: leremia Movilǎ (1595-1606). A obținut tronul cu sprijinul polonezilor, mai târziu fiind recunoscut și de turci ca domn al Moldovei, cu condiția sǎ plǎteascǎ regulat tributul.

 

  1. MP0289: Ştefan Tomșa (1611-1615, 1621-1623). A încercat sǎ îngrǎdeascǎ amestecul marii boierimi în politica statului cu care a avut conflicte permanente. A murit executat la Lvov de poloni.

 

  1. MP0290: Radu Mihnea (1616-1619, 1623-1626). Domn pașnic și iubitor de culturǎ. Ridicǎ mǎnǎstirea Radu-Vodǎ în București. Aduce mulți învățați greci în țarǎ, lucru care a produs o reacție din partea boierilor.

 

  1. MP0291: Miron Barnovschi Movilǎ (1626-1629, 1633). Om evlawios și darnic, înalțǎ strǎlucite clǎdiri și biserici: la lași – biserica Sfântul loan, în Bucovina – biserica Barnovschi.

 

  1. MP0292: Bogdan Orbul (1504-1517). Fiul lui Ştefan cel Mare. Urmeazǎ politica tatǎlui sǎu de consolidare a țǎrii.