Domnitorii Moldovei (III). Mihai Viteazul.

Serie MP0293
Data emiterii 25 Decembrie 1997
Formă de emitere marcă poștală
Format, mm 27,50x32,80 (marca)
Format coliță, mm 93,00x75,00
Tiraj, ex. 21.000
Preț, MDL 22,00
Machetator Simion Zamșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă

Mihai Viteazul - domn al Moldovei (mai – septembrie 1600). lzbutește unirea celor trei principate: Ţara Româneascǎ, Moldova și Transilvania.